ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AYCAN çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar ve çevre üzerindeki potansiyel etkisi en aza indirecek şekilde kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt eder. Biz tüm çevre mevzuatlarına uygun olarak faaliyet gösterecek ve yaptığımız tüm işlerde kirliliğin önlenmesi ve çevreci uygulamaları kullanmak için çaba göstereceğiz.

Bizim karar verme ve faaliyetlerimizde çevresel kaygılar ve etkilerini göz önüne alınacaktır,

Atıklar minimize edilecek ve mümkün olduğunca yeniden kullanımı ya da geri dönüşümü sağlanacaktır,

Binalarımızda ve proseslerimizde enerji ve su kullanımı minimize edilecek, sarf malzemesi tasarrufu ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirilecek,

Mümkün olduğu kadarıyla satın almada çevreye duyarlı ürün ve servisler tercih edilecek,

Çalışanları kendi çalışmalarını etkileyebilecek çevre sorunları hakkında eğitmek ve bilgilendirmek,

Çalışanlarımız arasında çevre bilincini arttırmak ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaya teşvik etmek,

Müşterilerimizle ve içinde bulunduğumuz toplumla çevreye duyarlılık konusunda fikir alış verişinde olmak ve onları destek için teşvik etmek,

Mevzuata uygun olarak gerekli acil ve çevresel tehlike yaratacak durumlarda alınması gereken önlemler konusunda eğitim verilerek müdahale programı geliştirmek,

Çevre gönüllüleri ve derneklerine destek olmak ve olunmasını teşvik etmek,

Çevre koruma politikalarımızdandır.

Çevre Politikamız