KARİYER

Aycan Havacılık olarak insan kaynakları politikamız, çalışanlarımızın yetkinlikleri ve yetenekleriyle işin gerekliliklerini buluşturmak ve herkese sunulan eşit fırsatlarla seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Tüm insan kaynakları yönetim sürecimiz; mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, motivasyonu yüksek bir çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

Kariyer