KALİTE POLİTİKAMIZ

Havacılık sanayiinde hassas işleme konusunda ulusal konumdaki yerimizi korumak ve güçlendirmek, bunun yanında uluslararası pazar payında yerimizi bulmak ve kabul görmek,

Müşteri memnuniyetini temel değerlerimiz olan en iyi kalite, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla sağlayabilmek,

Kalite ve imalatın iç içe olduğu bir felsefe anlayışı ile yüksek teknolojiyi kullanarak üretimi gerçekleştirmek,

Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak,

Yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,

Çevreye duyarlı bir firma olarak kaynakları etkin kullanmak,

Tüm personel arasında uyum ve iş birliğini arttırarak, çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek, yetki ve sorumluluk bilinciyle Aycan Havacılık amaç ve hedeflerine ulaşmaktır.

Kalite Politikamız